Історія української соціологічної думки

Історія української соціологічної думки : навч. біогр. енциклопедія / САУ ; заг. ред. В. М. Піча. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Львів : Новий світ — 2000, 2020. — 334 с. : фот.