Художня література. Мовознавство

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Американский детектив

Американский детектив : сб. / сост. В. Раткевич ; ред. Н. Памфилова ; пер. с англ. М. Ланина. — Санкт-Петербург : Хирон, 1991. — 303 с.


На западном фронте без перемен

Ремарк, Э. М. На западном фронте без перемен / Э. М. Ремарк ; худож. А. Быков ; пер. с нем. Ю. Афонькин. — Москва : Вита-Центр, 1991. — 192 с.


Триумфальная арка

Ремарк, Э. М. Триумфальная арка / Э. М. Ремарк ; худож. А. Быков ; пер. с нем.: Б. Кремнев, И. Шрайбер. — Москва : Вита-Центр, 1992. — 448 с.


Жизнь насекомых

Пелевин, В. Жизнь насекомых / В. Пелевин. — Москва : Вагриус, 2002. — 240 с.


Ошибка президента

Незнанский, Ф. Ошибка президента : роман / Ф. Незнанский ; худож. М. Закиров. — Москва : АСТ : Дрофа : ЛИРУС, 1996. — 464 с.


Смерть играет

Хейр, С. Смерть играет ; Жилец : романы / С. Хейр ; пер. с англ. И. И. Мансуров. — Москва : Центрполиграф, 2003. — 416 с.


Окольные пути

Саган, Ф. Окольные пути ; Поводок ; Здравствуй, грусть : романы / Ф. Саган ; пер. с фр.: А. Щедров, И. Писарев, Ю. Яхнина. — Москва : Вагриус, 1994. — 528 с.


Избранное

Уайльд, О. Избранное : пер. с англ. / О. Уайльд ; сост., авт. послесл., авт. примеч. Б. И. Колесников ; сост., авт. послесл., авт. примеч. О. К. Поддубный. — Москва : Просвещение, 1992. — 384 с.


Коварство без любви

Соболева, Л. П. Коварство без любви : роман / Л. П. Соболева. — Москва : ЭКСМО, 2006. — 352 с.


Родом из детства

Собко, Л. В. Родом из детства : стихи, сказки / Л. В. Собко. — Харьков : Мосякин В. Н., 2010. — 192 с.


Искра жизни

Ремарк, Э. М. Искра жизни / Э. М. Ремарк ; худож. А. Быков ; пер. с нем. В. Котелкин. — Москва : Вита-Центр, 1992. — 352 с.


Александровский сад

Пиманов, А. Александровский сад : роман / А. Пиманов, Б. Яновский. — Москва : АиФ Принт : Столица-Принт, 2006. — 448 с.


Business english

Скребкова-Пабат, М. А. Business english = Ділова англійська мова : навч. посібник / М. А. Скребкова-Пабат. - Львів : Новий світ — 2000, 2012. — 392 с.


Прикладне термінознавство

Прикладне термінознавство : навч. посібник. Ч. 1 / Л. А. Васенко [та ін.] ; ред.: В. В. Дубічинський, Л. А. Васенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2003. — 146 с.


Робота над граматичними помилками з перекладу технічної літератури та усним мовленням

Тичина, Н. В. Робота над граматичними помилками з перекладу технічної літератури та усним мовленням : навч. посібник з англ. мови для магістрів та аспір. усіх спец. / Н. В. Тичина, Г. І. Колесникова, Н. І. Корнет ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 142 с.


Берег чекань

Симоненко, В. Берег чекань / В. Симоненко. — Київ : Наук. думка, 2001. — 248 с.


Нежданная гостья

Шоу, Шантель. Нежданная гостья = His Unexpected Legacy : роман / Ш. Шоу ; пер. с англ. М. А. Павлова. — Москва : Центрполиграф, 2014. — 160 с.


Над пропастью во ржи

Сэлинджер, Д. Д. Над пропастью во ржи : роман : пер. с англ. / Дж. Д. Сэлинджер ; авт. предисл. С. Белов. — Москва : ЭКСМО, 2013. — 768 с.


Собор Святой Марии

Фальконес, Ильдефонсо. Собор Святой Марии = La Catedral del Mar : роман / И. Фальконес. — Харьков ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2007. — 624 с.


Сторінки