Художня література. Мовознавство

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Бумеранг судьбы

Росней, Татьяна де. Бумеранг судьбы : [роман] / Татьяна де Росней ; [пер. с фр. : Н. Чистюхина ; предисл. : А. Кобец]. — Х. ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2010. — 317 с.


Колесничие Фортуны

Свержин, В. Колесничие Фортуны : роман / В. Свержин. — М. : ООО "Изд-во АСТ", 2003. — 409 с.


Англійська мова для студентів технічних ВНЗ

Лазарєва, О. Я. English for technical students = Англійська мова для студентів технічних ВНЗ : навч. посібник / О. Я. Лазарєва, О. О. Ковтун ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ ”ХПІ”, 2012. — 240 с.


Сокол Гора

Посняков, А. Сокол Гора / А. Посняков. — СПб. : Изд-во ”Крылов”, 2009. — 384 с.


Ничего не меняется

Токарева, В. С. Ничего не меняется : сборник / В. С. Токарева. — М. : ACT Астрель : Полиграфиздат, 2012. — 318 с.


Трон фараона

Посняков, А. Трон фараона / А. Посняков. — СПб. : Изд-во "Крылов", 2009. — 416 с.


Всегда говори "Всегда"-2

Устинова, Т. В. Всегда говори "Всегда"-2 : підручник / Т. В. Устинова, О. Степнова. — М. : Эксмо, 2011. — 352 с.


Сторінки