Художня література. Мовознавство

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Надежды свет

Колесник, В. В. Надежды свет : сборник стихотворений поэтов Белгорода и Харькова / В. В. Колесник. — Харьков : Федорко, 2012. — 234 с.


Музыка жизни

Семченко, Г. Д. Музыка жизни : стихи / Г. Д. Семченко. — Харьков, 2007. — 92 с.


Триединство

Триединство : стихотворения. — Харьков : Федорко, 2012. — 480 с.


Дай мені долоньку

Шустіков, В. Дай мені долоньку : пісні для мам і діточок / В. Шустіков. — X. : ВПЦ "Контраст", 2008. — 128 с.


Кузя та Баба-Яга

Скоробогатий, І. Кузя та Баба-Яга : літературно-художнє видання / І. Скоробогатий. — Харків : "АТОС", 2011. — 64 с.


Музыкальные зарисовки

Шустиков, В. Музыкальные зарисовки : песни на русском и украинском языках, фортепианные пьески / В. Шустиков. — X : ИПП "Контраст", 2011. — 112 с.


Кузя и Кащей

Скоробогатый, И. Кузя и Кащей : литер.-худож. изд. / И. Скоробогатый. — Харьков : "АТОС", 2012. — 64с.


Галерея

Смирнова, О. Галерея : сборник поэзии / О. Смирнова. — Харьков : «Раритети України», 2011. — 228 с.


Аве, август

Шелковый, С. К. Аве, август : стихотворения / С. К. Шелковый. — Харьков : Майдан, 2012. — 200 с.


Бумеранг судьбы

Росней, Татьяна де. Бумеранг судьбы : [роман] / Татьяна де Росней ; [пер. с фр. : Н. Чистюхина ; предисл. : А. Кобец]. — Х. ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2010. — 317 с.


Колесничие Фортуны

Свержин, В. Колесничие Фортуны : роман / В. Свержин. — М. : ООО "Изд-во АСТ", 2003. — 409 с.


Англійська мова для студентів технічних ВНЗ

Лазарєва, О. Я. English for technical students = Англійська мова для студентів технічних ВНЗ : навч. посібник / О. Я. Лазарєва, О. О. Ковтун ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ ”ХПІ”, 2012. — 240 с.


Сокол Гора

Посняков, А. Сокол Гора / А. Посняков. — СПб. : Изд-во ”Крылов”, 2009. — 384 с.


Ничего не меняется

Токарева, В. С. Ничего не меняется : сборник / В. С. Токарева. — М. : ACT Астрель : Полиграфиздат, 2012. — 318 с.


Трон фараона

Посняков, А. Трон фараона / А. Посняков. — СПб. : Изд-во "Крылов", 2009. — 416 с.


Всегда говори "Всегда"-2

Устинова, Т. В. Всегда говори "Всегда"-2 : підручник / Т. В. Устинова, О. Степнова. — М. : Эксмо, 2011. — 352 с.


Сторінки