XII міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів. Ч. 3

XII міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., м. Харків, 17-20 квіт. 2018 р. : у 3 ч. / НТУ “ХПІ”, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ ; ред. Є. І. Сокол. — Ч. 3. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 250 с.