Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : Studiuj pod dobrą marką : Pasja dobrze wykształcona / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznaniu : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 2015. — 50 S.