Правила прийому до Національного технічного університету “ХПІ”

Правила прийому до Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” в 2021 році / НТУ “ХПІ”.— Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 102 с. : табл.