Організаційний розвиток: теорія, методологія, практика

Дорошук, Г. А. Організаційний розвиток: теорія, методологія, практика : монографія : присвячено 100-річчю Одеського національного політехнічного університету / Г. А. Дорошук ; ОНПУ. — Одеса : Освіта України, 2019. — 367 с. : табл., рис.