Scientometric research

Інфометрія вивчає математичні, статистичні методи і моделі та їхнє використання для кількісного аналізу структури і особливостей наукової інформації, закономірностей про¬цесів наукової комунікації, включаючи виявлення самих цих закономірностей.
     Сучасні бібліотеки реалізують дослідження у різних підгалузях інформетріі (бібліометрія, наукометрія, вебометрія)
     Наукометрія - наукова дисципліна, яка вивчає розвиток науки через численні вимірювання наукової інформації, такі як кількість наукових статей, опублікованих у даний період часу, цитованості т.д.