Вплив вищих гармонік напруги на вибір та експлуатацію обмежувачів перенапруг для захисту систем електропостачання

Шевченко С. Ю. Вплив вищих гармонік напруги на вибір та експлуатацію обмежувачів
перенапруг для захисту систем електропостачання [Рукопис] : дис. ... д-ра техн. наук :
05.09.03 / С. Ю. Шевченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків,
2015. – 382 с.
Ознайомитися з дисертацією Ви можете до 28 грудня 2015 року