Mathematics. Physics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Використання методу рекурентних співвідношень для обчислення визначників N-го порядку

Сердюк, І. В. Використання методу рекурентних співвідношень для обчислення визначників N-го порядку : навч. посібник / І. В. Сердюк, О. Б. Ахієзер, О. І. Дунаєвська ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 174 с. 


Теплометрия: теория, метрология, практика

Теплометрия: теория, метрология, практика : монография : в 3 кн. / дар. В. П. Бабак.  Кн. 3 : Теплометрическая аппаратура для решения прикладных задач, Т. 1 / Т. Г. Грищенко [и др.] ; ред. Т. Г. Грищенко ; ИТТФ НАНУ.  Киев : Ин-т техн. теплофизики, 2018. — 434 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 898

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / НУ «ЛП». № 898 : Фізико-математичні науки / відп. ред. П. І. Каленюк.  Львів : Львівська політехніка, 2018. — 84 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. Вип. 2(38)

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка / КНУ.   Вип. 2(38) / відп. ред. М. Ф. Городній.  Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — 66 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка / КНУ.   Вип. 1(37) / відп. ред. М. Ф. Городній.  Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — 60 с.


Інженерна геометрія

Браілов, О. Ю. Інженерна геометрія : підручник / О. Ю. Браілов ; ОДАБА.  Київ : Каравела, 2018. — 516 с.


Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України: від ідеї створення до міжнародного визнання

Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України: від ідеї створення до міжнародного визнання = The Main Astronomical Observatory of the Nas of Ukraine: From the Idea of the Foundation to the Recognition / ГАО НАНУ ; відп. ред. Я. С. ​Яцків ; упоряд.: А. О. Корсунь, І. П. Крячко. —​ Київ : Наук. думка, 2018. — 376 с.


Границі і неперервність. Тестові завдання для контролю знань з вищої математики

Границі і неперервність. Тестові завдання для контролю знань з вищої математики / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар.: О. П. Пріщенко, Т. Т. Черногор ; уклад.: О. П. Пріщенко, Т. Т. Черногор. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 60 с.


Прогнозирование свойств молекулярных веществ. Критические свойства фреонов и их Si- и Ge-аналогов. Озонобезопасные фреоны и механизмы истощения озонового слоя Земли

Кругляк, Ю. А. Прогнозирование свойств молекулярных веществ. Критические свойства фреонов и их Si- и Ge-аналогов. Озонобезопасные фреоны и механизмы истощения озонового слоя Земли / Ю. А. Кругляк. —​ Одесса : ТЭС, 2018. — 170 с.


Теорія ймовірностей та математична статистика

Коноваленко, О. Є. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч.-метод. посібник / О. Є. Коноваленко, М. А. Ткачук ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 94 с.


Диференціальні рівняння та їх застосування

Пріщенко, О. П. Диференціальні рівняння та їх застосування : навч.-метод. посібник / О. П. Пріщенко, Т. Т. Черногор ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 88 с.


Теория вероятностей

Боева, А. А. Теория вероятностей : учеб.-метод. пособие / А. А. Боева. Модуль 1 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. А. А. Боева. —​  Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 103 с.


Ітераційні алгоритми індуктивного моделювання

Степашко, В. С. Ітераційні алгоритми індуктивного моделювання / В. С. Степашко, О. С. Булгакова, В. В. Зосімов​ ; НАНУ, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем. —​  Київ : Наук. думка, 2018. — 191 с.


Pages