Математичне моделювання систем

Обод, І. І. Математичне моделювання систем : навч. посібник / І. І. Обод, А. Е. Заволодько, І. В. Свид ; дар. А. Е. Заволодько ; заг. ред. І. І. Обод ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 268 с.