Моделі та міри у вимірюваннях

Моделі та міри у вимірюваннях : монографія / В. П. Бабак [та ін.] ; ред. В. П. Бабак ; ІТТФ НАНУ. —​ Київ : Наук. думка, 2019. — 208 с.