Загальна фізика. Лабораторний практикум. Ч. 3

Загальна фізика. Лабораторний практикум : навч. посібник : Ч. 3 : Квантова механіка. Фізика атомів і молекул. Фізика твердого тіла. Фізика атомного ядра та елементарних частинок / А. О. Мамалуй [та ін.] ; заг. ред. А. О. Мамалуй ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 172 с.