СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА КУСТАРНО-РЕМІСНИЧА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Поземельна власність губернії поділялася на володіння селян і приватних власників. Найбільш родючі —  Сумський та Ізюмський повіти.
У губернії переважно були посіви сільськогосподарських культур: жита і пшениці, буряка ( цукрового буряка) і картоплі, «торгових» рослин льону і коноплі. Сіяли також соняшник, ріпак, сурепу. Всього 15 найменувань польових рослин.
На губернських плантаціях з 1883 р вирощувався тютюн з махорки, бакуну, турецького та американського насіння. Під тютюном знаходилося 623 десятини землі, вироблялося 36,219 пудів тютюну. Найбільш «тютюновий» повіт губернії — Лебединський, в якому розведенням махорки займалися всі селяни і приватні землевласники. В Ізюмському та Валківському повітах, крім махорки, розводили вищі сорти тютюну: турецький, американський і вищий місцевий.
З 1884 року в губернії, за державної підтримки, розпочато відродження шелкопрядство і розведення тутових плантацій.
У губернії налічувалося 311.593 коней, 58 приватних і 5 казенних кінних заводів. Рогатої худоби було 553.752 голови, овець простих і тонкорунних
1.378398, свиней 302.994.
У губернії значилося ремісників: 9008 майстрових, 10156 робітників і 3848 учнів. Найбільш розвинена реміснича діяльність в Харкові, Сумах, Охтирці та Слов'янську. Перше місце, за кількістю робітників, займали шевське та башмачні ремесла, на наступних
портняжество, візницький промисел, ковальство, столярство та інші.
Урочисто відзначено 5-річний ювілей від дня заснування Харківського товариства сільського господарства та сільськогосподарської промисловості. Суспільство сприяло розвитку сільського господарства Харківської, Воронезької, Катеринославської, Курської, Полтавської губерній та Області Війська Донського. При суспільстві створено Бюро сільськогосподарських консультацій. Викладачі — членами Ради товариства; Михайло Андрійович Єгоров
товаришем голови Товариства; Георгій Григорович Скворцов товаришем голови Комітету по холодильній справі; Михайло Іванович Пономарьов секретарем Комітету по холодильній справі, Олександр Петрович Ситников завідувачем винокурним відділом суспільства; Андрій Олександрович Потебня завідувачем відділенням садівництва і городництва та ін.
Відкрито при Товаристві Сільськогосподарське бюро з торгових консультацій.
Зміївське суспільство сільських господарів, засноване в 1883 р, розробило проект установи нижчої сільськогосподарської школи в Шебелинській волості.
У Харкові відбулася виставка-аукціон О. С. Баташева по птахівництву, на якій було представлено понад 700 різних порід домашніх і приручених птахів. Частину, отриманого збору в сумі 1200 р. було передано професору Л. Л. Гіршману для відкриття одного дитячого постійного ліжка в його очній клініці.
У Харкові налічувалося артілей: 11
мулярів, 29 покрівельників, 7 малярів, 13 — меблярів, 6 бруківників, 26 теслярів та ін.
Опублікована аналітична стаття «Сільськогосподарські машини і знаряддя на харківських складах і механічних закладах» інспектора сільського господарства, уродженця Харкова Валеріана Васильовича Черняєва.
Скликан в Харкові VI З'їзд домохазяїв і лісничих. У роботі з'їзду брали участь О. В. Совєтов, О. М. Бекетов, В. І. Гомілевській, П. Н. Анучин та ін.
 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ЕКОНОМІКА. ПОЛІТИКА
РІВЕНЬ ЖИТТЯ ТА ЦІНИ
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА
ТРАНСПОРТ ТА ЗВ'ЯЗОК
КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ТОРГІВЛЯ
НОВИНИ В НАУЦІ ТА ТЕХНІЦІ
ОСВІТА. ПРОСВІТА. РЕЛІГІЯ. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
КУЛЬТУРА. МИСТЕЦТВО. СПОРТ
ПЕРСОНАЛІЇ ДІЯЧІВ НАУКИ  ТА ТЕХНІКИ