Mathematics. Physics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Основы прикладной ядерной физики и введение в физику ядерных реакторов

Окунев, В. С. Основы прикладной ядерной физики и введение в физику ядерных реакторов : учеб. пособие / В. С. Окунев ; науч. ред.: Л. К. Мартинсон, А. Н. Морозов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : МГТУ, 2015. — 534 с.


Збірник задач з метрології та основ вимірювань

Збірник задач з метрології та основ вимірювань : навч. посібник / А. К. Бабіченко [та ін.] ; дар. А. К. Бабіченко ; ред. А. К. Бабіченко ; НТУ “ХПІ”, НФаУ. — Харків : Друкарня Мадрид, 2021. — 93 с.


Вища математика у прикладах і задачах. Ч. 1

Корніль, Т. Л. Вища математика у прикладах і задачах : навч.-метод. посібник / Т. Л. Корніль, Г. О. Голотайстрова, С. Є. Гардер. Ч. 1 : Елементи лінійної алгебри. Аналітична геометрія на площині / НТУ “ХПІ” ; дар. Г. О. Голотайстрова. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 78 с.


Теоретичні основи акустики

Усик, В. В. Теоретичні основи акустики : тексти лекцій / В. В. Усик ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 203 с.


Кратні інтеграли

Полянська, Т. С. Кратні інтеграли : навч.-метод. посібник / Т. С. Полянська, О. С. Чорна ; дар. Т. С. Полянська ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 75 с.


Зошит для лекційних занять та самостійної роботи студентів з курсу “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”

Зошит для лекційних занять та самостійної роботи студентів з курсу “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” / НТУ “ХПІ” ; дар. І. Ю. Адашевська ; уклад.: І. Ю. Адашевська, О. О. Краєвська. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 87 с. : рис.

 


Операційне числення

Операційне числення : навч. посібник / В. В. Веретельник [та ін.] ; дар. Г. М. Тимченко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Планета-Прінт, 2021. — 81 с.


Механіка матеріалів: теорія та задачі

Куценко, А. Механіка матеріалів: теорія та задачі = Mechanics of Materials: Theory and Problems : підручник : англійською мовою / А. Куценко, М. Бондар, В. Пришляк ; НУБіП. — Київ : Центр учбової літ., 2020. — 598 с. : рис.


Механіка

Гапоченко, С. Д., Механіка : навч.-метод. посібник / С. Д. Гапоченко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : В справі, 2021. — 115 с. : табл., рис.


Елементи диференціальної геометрії

Міхлін, Ю. В. Елементи диференціальної геометрії : навч. посібник / Ю. В. Міхлін, Н. О. Кириллова, І. О. Морачковська ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 43 с. : рис. 


Деформування та довготривала міцність конструктивних елементів ядерних реакторів

Бреславський, Д. В. Деформування та довготривала міцність конструктивних елементів ядерних реакторів : монографія / Д. В. Бреславський ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 249 с. : табл., рис. 


Арифметика матриць кільцями

Shchedryk, V. Arithmetic of matrices over rings = Арифметика матриць кільцями / V. Shchedryk ; National Academy of Sciences of Ukraine, Pidstryhach Institute of Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the NAS of Ukraine. — Kyiv : Akademperiodyka, 2021. — 277 p.


Теоретическая физика

Копелиович, А. И. Теоретическая физика : текст лекций / А. И. Копелиович, Е. А. Любченко ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 200 с. : рис.


Методика прогнозирования распределения полей напряжений в реальных кристаллах с остаточными некогерентными двойниками

Остриков, О. М. Методика прогнозирования распределения полей напряжений в реальных кристаллах с остаточными некогерентными двойниками : монография / О. М. Остриков. — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 278 с. : рис.


Pages