КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО І ТОРГІВЛЯ

До складу Харківської міської управи увійшли фахівці, чиї імена були пов'язані з ХТІ: М. Є. Дорофєєв, З. Ю. Харманський, В. Є. Мороховець, Є. Є. Євсеєнко, О. Г. Молокін, П. І. Ширшов, Б. А. Кустерський, В. В. Фавр, К. Г. Румницький, В. Я. Маслянников, С. Г. Шуплецов, Д. Д. Тіц, Д. С. Черкес, А. І. Золотарьов.
Опубліковано список ліквідованих маєтків, що належали австро-німецьким підданцям. Серед них такі відомі в Харкові родини — Коссіч, Підде, Нобель, Мельгозе, Крушель, Вільгальм та ін.
Головний начальник губернії губернатор Аркадій Іполитович Келеповський підписав постанову, на підставі 26-ї статті «Положения о чрезвычайной охране», про нормування відпустки та встановлення твердих цін на гас.
У Харкові створено Вугільно-продовольчу комісію. Голова комісії — І. Г. Сергєєв. Прийнято рішення про видачу населенню гасу, вугілля та цукру за картками. Місто було розбито на райони. До карток також додавалися спеціальні талони, були організовані роздавальні пункти, набраний штат контролерів для підрахунку талонів і контролю за роздавальними пунктами. Картка видавалася кожній родині, кількість талонів у ній відповідала кількості членів родини, включаючи прислугу, квартирантів та ін. Місячна норма цукру на людину — 3 фунти. На одну родину видавали по 1 фунту гасу в день.
Під керівництвом уповноваженого Особливої наради з палива, до Харкова завозили велику кількість антрациту для опалення взимку. Особливим попитом також користувалися постачальники хмизу та сухого хворостиння з сіл.
Міська управа остаточно відмовилася продовжувати концесію Харківського товариства газоосвітлення, пов'язану з роботою газового заводу.
За розпорядженням Міністерства промисловості і торгівлі, проведено дослідження споживачів палива в Харківській, Полтавській, Катеринославській, Курській, Орловській і Таврійській губерніях. Дослідження проводили фабричні інспектори, окружні гірничі інженери, інженери Південноросійського товариства для нагляду за паровими котлами, за участю студентів Катеринославського гірничого та Харківського технологічного інститутів. Серед керівників дослідження — професор ХТІ Григорій Федотович Бураков, голова технічного комітету Південноросійського товариства нагляду за паровими котлами, викладачі ХТІ — Сергій Олександрович Мартинов, Василь Миколайович Матросов.
Теплова комісія при Особливій нараді розробила, з метою економного використання мінерального палива та деревини, «Циркуляр для владельцев гидравлических силовых установок и лиц, желающих использовать энергию водных потоков». Серед розробників — викладачі ХТІ Іван Дмитрович Єлисеєв, Василь Олександрович Константинов, Борис Петрович Дашкевич.
Харківська міська управа для посилення потужності електричної станції, обладнаної двома турбінами по 5000 к/в кожна та трьома дизелями, замовила ще турбіну на 2500 к/в в Білостоці та турбіну на 5000 к/в в Англії за 22 тис. фунтів стерлінгів.
У Харкові була каналізована частина Кінної вулиці, від Старомосковського колектора до Павленківського провулка. Відбулося приєднання побудованого Старомосковського колектора до каналізаційної мережі. Будівництвом колектора завідували, під керівництвом головного інженера каналізації Д. С. Черкеса, інженери, випускники ХТІ Іван Васильович Руденко, Степан Григорович Косовцев і Анатолій Йосипович Фрекін.
На засіданні Харківської водопровідно-каналізаційної комісії було заслухано доповідь інженера Дмитра Дмитровича Тіца про розширення водопровідної мережі. Прийнято рішення про виділення 600 тис. крб. на розширення мережі.
Завершено роботи з буріння двох нових колодязів на Павловій дачі.
У будівлі критого ринку здійснено приймання холодильного обладнання фірми «Франц Круль», під керівництвом професора О. В. Рязанцева, за участю інженерів, випускників ХТІ Михайла Івановича Пономарьова та Василя Михайловича Чупахіна.
Губернатором М. Л. Оболенським підписано, на основі положення Ради міністрів, обов'язкову постанову про заборону підвищення цін на оренду житла.
Харківське губернське присутствіє встановило вартість квартирного забезпечення, що видається робітникам натурою: для осіб, які займають окрему кімнату або квартиру в Харкові та Сумах — 20% заробітної плати, в інших місцевостях — 15%. Для осіб, що живуть в гуртожитках — 10% заробітної плати.
Виконуючий обов'язки головного начальника Харківської губернії, віце-губернатор барон Олександр Федорович фон-Розен підписав обов'язкову постанову, на підставі 26-ї статті «Положения о чрезвычайной охране», за якою власники нерухомого майна зобов'язані регулярно надавати інформацію про оренду приміщень, орендарів та опис їх товарів. Особам, які порушують постанову, призначено штраф у розмірі 3 тис. крб. або тюремне ув'язнення до 3-х місяців.
У Харкові почали виконувати мостіння брусковим каменем на піщаній основі із заливанням цементу. За ініціативою професора ХТІ Костянтина Олексійовича Зворикіна, місто було поділено на ділянки, і до кожної ділянки був прикріплений член Мостильно-тротуарної комісії при міському управлінні, який відповідає за якість роботи.
Урочисто відзначено 45-річчя заснування Харківської біржі. Голова комітету біржі — Павло Павлович Рижов. Серед старшин комітету — І. К. Велитченко, С. М. Жевержеєв, М. Ф. фон-Дітмар, Г. О. Гольберг, М. І. Ігнатищев, А. Л. Фрідман та ін. Загальна кількість членів біржі — 120 осіб.
У Харкові були відкриті публічні біржові зібрання.
Губернатором прийнято постанову, на підставі 23-ї статті «Положения о чрезвычайной охране», «О воспрещении приготовления, хранения и продажи суррогатных спиртных напитков, а также изготовления, хранения и ремонта перегонных аппаратов и их частей». Спеціальними постановами заборонялася продаж денатурату та одеколону. Населенню необхідно було здати наявні самогонні апарати у семиденний строк. Особам, які порушують постанову, призначався штраф у розмірі 3 тис. крб. або тюремне ув'язнення до 3-х місяців.
КСеляни Тараянц і Григор'єв, за зберігання та розпивання міцних напоїв, оштрафовані на 100 крб. з заміною у разі несплати арештом на два тижні. Балабанови, М. А. Коваленко, В. С. Леонова та В. П. Колесников, за зберігання та продаж пива без дозволу, оштрафовані на 50 крб. з заміною у разі несплати арештом на два тижні.
Нелегальний винокурний завод виявлено під Мерефою, в урочищі «Кут». Самопальна горілка під назвою «Артемівська» (Княжа) поширювалася в повіті та в Харкові.
Обнародувано «Обязательные постановления Харьковского губернатора, изданные для жителей города Харькова и Харьковской губернии, на основании 26-й статьи Положения о чрезвычайной охране», в яких «воспрещалось всякого рода чрезмерное повышение цен на продовольственные продукты, лечебные товары, предметы, необходимые для военного ведомства и иные товары жизненной необходимости». Власників оптових і великих магазинів зобов'язали, на вимогу покупців, видавати рахунок на придбаний товар без додаткової оплати.
Керуючий губернією П. М. Масальський-Кошуро, у зв'язку з недостатнім забезпеченням населення продуктами та милом, звернувся з проханням, звертаючись до патріотичних почуттів, до харківських купців та миловарів, зокрема Сергія Миколайовича Жевержеєва та Івана Осиповича Ващенко, по змозі, знизити ціни на свою продукцію.
Харківською міською думою ухвалено: «Обязательные постановления о колбасных заведениях и магазинах в г. Харькове»; «Обязательные постановления о порядке открытия, устройства и содержания гостиниц, меблированных комнат со столом и без стола, ресторанов, столовых и кухмистерских в г. Харькове».
Губернатор, князь М. Л. Оболенський підписав обов'язкову постанову для мешканців Харкова про торгівлю м'ясом, яка захищає права покупців. Зокрема, продавці повинні були продавати м'ясо за встановленими цінами із зазначенням сортів, а також не підкладати кістки, всупереч бажанню покупця. Штраф — 3 тис. крб. або 3 місяці тюремного ув'язнення.
У Харкові відкрито продаж взуття американського виробництва, яке було дешевше, ніж вітчизняне на 8-10 крб.
Затверджено статут Ощадно-позичкової каси службовців Торгового гірничого товариства в Харкові.
Скасовано обов'язкову постанову про заборону вільного продажу кокаїну, прийняту в 1915 р.
У губернії нараховувалось понад 200 споживчих товариств.
Затверджено статути Товариства споживачів членів службовців і робітників Південної гірничозаводської біржової артілі в м. Харкові; Товариства споживачів с. Вертіївки Харківської губернії.
Засновані в Харкові: латиське Кооперативне товариство «Потребитель», до членів якого брали всіх бажаючих городян; Споживче товариство службовців вищих навчальних закладів, серед членів правління — професор Андрій Олександрович Потебня з ХТІ; Товариство споживачів службовців торгово-промислових підприємств Петінського району.
Щорічні ярмарки (Водохрещенський, Троїцький, Успенський, Покровський), які проводилися в Харкові, давали оборот від 10 до 20 млн. кожний.
Прийнято «Обязательные постановления об обеспечении нормального отдыха служащих в торгово-промышленных заведениях, складах и конторах в г. Сумы».
У губернії нараховувалось 53 благодійних заклади.
Затверджено проект статуту Пансіону-притулку дворянства Харківської губернії імені І. А. та Є. С. Орлових.
У Харкові Інструментальний провулок був перейменований на вулицю імені І. І. Мечникова, на честь лауреата Нобелівської премії.
До Харківської міської управи надійшло прохання від В. І. Горянського з пропозицією влаштування міста-парку на околиці Харкова, за міським парком. У зв'язку з розглядом нововведення, виникло питання про створення посади міського агронома при управі.