ОСВІТА. ПРОСВІТА. РЕЛІГІЯ. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

коммерческое училище У Харкові налічувалося 7 вищих навчальних закладів, 14 чоловічих і більше 20 жіночих гімназій, 3 реальних і 1 комерційне училище, семінарія та жіноче єпархіальне училище, Інститут шляхетних дівчат, 20 музичних, художніх та інших училищ, шкіл та студій.
14 листопада відкрито Харківський жіночий політехнічний інститут, який був заснований Південноросійським товариством технологів і перебував у відомстві Міністерства народної освіти. Ініціатива створення інституту належала професору Григорію Федотовичу Буракову, і була підтримана Навчальним комітетом ХТІ. Відбувся молебень у головному корпусі ХТІ. Були присутні: куратор Харківського навчального округу О. Л. Корольков, професори, викладачі та члени правління товариства. Розроблено: проект статуту, правила вступу до інституту, навчальні програми. Організовано механічне та інженерно-будівельне відділення з підрозділами: машинобудівний, технологічний, залізничний, міський та земське будівництво. У перспективі ― відкриття хімічного, електротехнічного, агрономічного та архітектурного відділенДуховное училищеь. Приймали до інституту дівчат, які закінчили 7 класів гімназії або аналогічних закладів, без іспитів. Платня за «правоучення» становила 200 крб. за навчальний рік. Всього було прийнято 465 слухачок. Директор інституту — Іван Павлович Осипов, його заступник — Вікентій Хомич Гербурт-Гейбович.
У ХТІ абітурієнти складали чотири вступні іспити: з алгебри, геометрії та тригонометрії, фізики та російської мови (твір).
На засіданні СТО ХТІ з актуальною доповіддю «Основы совершенствования программы технологических институтов в связи с задачами промышленно-технического образования» виступив викладач ХТІ Андрій Ієронімович Воротинський.
ХТИНа згадку про викладача ХТІ та університету Михайла Миколайовича Лагутинського, який загинув у німецькому полоні в 1915 р., при Харківському університеті засновано премію (на основі капіталу, переданого матір'ю вченого) імені М. М. Лагутинського, що присуджується за успіхи в галузі математики.
У Харкові відбулася нарада за участю міського голови Д. І. Багалія щодо заснування інституту інженерів шляхів сполучення в місті. Від ХТІ був присутній директор І. П. Осипов.
Затверджено статут Харківських вищих комерційних курсів, за яким курси отримали права комерційних інститутів. В інституті відкрито нові підвідділи для підготовки фахівців: комерційно-економічний, банково-страховий, міського і земського господарства, промисловий. У складі викладачів — професори Харківського університету і технологічного інституту, в т. ч. І. А. Красуський, О. М. Анциферов, В. Ф. Тимофєєв, В. Ф. Левицький та ін.
Відкрито в Харкові, для осіб обох статей, Комерційні курси Д. Вишневецького з відділеннями: економічно-комерційне, рахівничо-бухгалтерське і нових мов.
Було відзначено 100-річчя з дня заснування Ново-Олександрійського сільськогосподарського інституту в Харкові. За час існування інституту з 1816 по 1915 рік було випущено 3 тис. 384 вчених агрономів та лісівників. З історією інституту пов'язані імена фахівців, які викладали в ХТІ: О. О. Алова, І. З. Дахова, О. М. Ільйова, К. А. Камінського, М. Й. Криштафовича, Ю. В. Ланге, С. М. Муравлянського, М. Є. Подтягіна, С. П. Попова, Д. Д. Сачука, В. В. Шкателова та ін.
Затверджено статути Харківського комерційного училища Холодногірського товариства просвіти; Науково-економічного гуртка студентів Ново-Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва.
Міністерство торгівлі та промисловості надало електротехнічним курсам Олександра Миколайовича Мельникова (випускник ХПТІ, помер у 1915 р.) статус Технікуму (Політехнікуму) і право присвоєння випускникам технікуму звання інженера. В технікумі організовано три відділення — електротехнічне, механічне та будівельне. Форма навчання — денна та вечірня. Директор — інженер-технолог Георгій Григорович Скворцов, викладач і випускник ХПТІ (1894).
Відбулося урочисте святкування 75-річчя Харківської 2-ї чоловічої гімназії. Серед випускників та викладачів гімназії були особи, пов'язані з історією ХТІ — В. П. Алексєєвський, М. І. Вещуров, І. Т. Горяїстов, В. М. Добровольський, С. Й. Доррер, Ю. Л. Зубашев, М. Ф. Ковальський, П. М. Лащенков, С. І. Лук'янченко, Е. І. Магнус, Г. Є. Мухін, С. О. Нікольський, І. П. Осипов, О. О. Потебня, П. Г. Тарнавський, М. М. Уваров, М. О. Чернай та ін.
Харківська приватна чоловіча гімназія Сергія Денченка (заснована у 1907 р.) отримала повні права урядових гімназій.
Відкрито: Жіночу гімназію сестер Репрєвих і 1-шу єврейську чоловічу гімназію в Харкові; середньотехнічне училище з 4-х річним курсом і підготовчими класами в Богодухові; Жіночу 8-ми класну гімназію Н. Г. Кудрявцевої в Сумах.
Засновано місячні кооперативно-рахівничі курси при Комітеті сприяння сільській кооперації.
Організовано, при службі руху ПЗ, двомісячні курси з підготовки конторників та вагарів з подальшим працевлаштуванням. Вартість навчання — 5 крб. за весь курс.
Успішно впроваджено заміну переекзаменування в середніх навчальних закладах Харківського навчального округу двотижневими заняттями з предметів.
Директором Харківського технічного залізничного училища призначено інженера-технолога, випускника ХТІ (1902) Петра Васильовича Тиханова.
У Харкові було скликано (окружний) педагогічний з'їзд Харківського навчального округу з питань середньої освіти, під керівництвом заслуженого професора, генерал-лейтенанта О. Л. Королькова. Серед членів правління та керівників секцій — викладачі ХТІ М. М. Баженов, М. М. Самарін, Д. А. Кутневич, О. М. Покровський, Д. М. Синцов та ін. Директор ХТІ І. П. Осипов у своїй привітальній промові зазначив про недостатню підготовленість абітурієнтів технічного вузу та необхідність реформування вищої технічної освіти, спрямовану на спеціалізацію в навчанні. З доповідями виступили представники ХТІ: М. І. Сахаров — «Рассмотрение донесений педагогических советов средних учебных заведений г. Попечителю учебного округа о программах по физике», Р. Д. Пономарьов — «О практических занятиях по физике в средней школе», П. І. Кравцов — «Мир звуков, как элемент воспитания», М. М. Баженов — «Ученические спектакли, их значение и организация», В. В. Фавр — «Вопрос о школьной гигиене» та ін. Учасники з'їзду здійснили цілу низку екскурсій підприємствами та установами губернії, в т. ч. до механічних майстерень ХТІ, під керівництвом Л. Ф. Шипко-Чередніченко.
У Харкові було проведено З'їзд учнів, на якому обговорювалися нагальні проблеми, в т. ч. забезпечення учнів житлом.
Відбулися загальні зібрання членів Харківського відділення Товариства поширення освіти між євреями Росії, під керівництвом А. Я. Немеровського. Серед членів обраного ревізійного комітету — І. М. Покрасс, Л. Фельдман, Я. І. Добкін, М. Г. Диканський (випускник ХТІ 1914 р.).
Було проведено святкування 20-річного ювілею з дня заснування Харківського училища глухонімих.
Впроваджено викладання рахівництва в Харківських вищих початкових училищах.
Вийшов друком перший номер журналу «Школьный луч» — друкований орган учнів старших класів Охтирської чоловічої гімназії.
У Харкові налічувалося 24 православних церкви, харківська та чугуївська старообрядницькі церкви, католицький костел, лютеранська кірха, 2 штундистських молитовних будинки, караїмська кенаса, 8 єврейських молитовних будинків, магометанська мечеть.
Засновано «Харківське єпархіальне товариство Озерянської Божої Матері».
Скликано З'їзд представників церковних шкіл Харківської єпархії.
Відкрито двомісячні скорочені курси з підготовки сестер милосердя воєнного часу при Харківській громаді сестер милосердя Червоного Хреста.
Харківський відділ ліги боротьби з туберкульозом організував загальноміську благодійну акцію — «День білої квітки».