Оцінка вартості бренда автомобілебудівного підприємства

Дмитрієв, І. А. Оцінка вартості бренда автомобілебудівного підприємства : монографія / І. А. Дмитрієв, Д. А. Горовий, Д. О. Приходько ; ХНАДУ. —​ Харків : ХНАДУ, 2016. — 228 с.