Електротехнічні пристрої. Ч. 2

Електротехнічні пристрої : лабораторний практикум з електротехніки з курсу “Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” : у 3 ч. Ч. 2 / В. Ф. Болюх [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 54 с.