Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 52 / НУ “ЛП” ; відп. ред. З. А. ​​Стоцько. —​ Львів : Львівська політехніка, 2018. — 131 с.