Politics. Sociology

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Національний суверенітет: український вимір в контексті світової політичної думки

Національний суверенітет: український вимір в контексті світової політичної думки : монографія / О. В. Воронянський [та ін.] ; дар. А. В. Кіпенський ; ХНТУСГ, ХНУБА. — Харків : Міськдрук : ХНТУСГ : ХНУБА, 2017. — 284 с.


Проблеми дипломатичних кадрів у часи незалежної України

Проблеми дипломатичних кадрів у часи незалежної України : матеріали конф. : присвяч. Дню української дипломатії 22 груд. 2008 р. / Ін-т сходознавства і міжнародних відносин “Харківський колегіум”. — Харків : [б. и.], 2008. — 144 с.


Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. пр. Вип. 27 / Львівська політехніка, нац. ун-т, Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства НАН України. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 16 с.


Україна-Росія: діалог під час конфлікту

Україна-Росія: діалог під час конфлікту = Украина-Россия: диалог во время конфликта / Міжнародний фонд "Відродження", Ин-т экономического анализа ; упоряд. О. Білий ; наук. ред. Є. Бистрицький. — Київ : [б. и.], 2015. — 110 с.


Творить или вытворять

Новиков, Б. В. Творить или вытворять? : монография / Б. В. Новиков ; дар. Л. Л. Товажнянский. — Киев : Мироновская типография, 2010. —  575 с.


Оценка обстановки на объекте хозяйственной деятельности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера

Оценка обстановки на объекте хозяйственной деятельности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера / Ю. В. Кулявец [и др.] ; Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун‑т. — Харьков : ХНАДУ, 2008. —  312 с.


Українсько-австрійські зустрічі

Українсько-австрійські зустрічі = Österreichisch-Ukrainische Begegnungen / Ю. Андрухович [та ін.] ; дар. Л. Л. Товажнянський. — Львів : ВНТЛ-Класика, 2013. —  374с.


Соціологія

Вербець, В. В. Соціологія : курс лекцій : навч. посібник / В. В. Вербець, О. А. Субот, Т. А. Христюк. — Київ : Кондор, 2009. — 550 с.


Політологія

Політологія : підручник / І. М. Коваль [та ін.] ; худож. Ю. Ю. Романіка. — Харків : Фоліо, 2012. — 414 с.


Гілея : науковий вісник

Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. — К. : ВІР УАН, 2013. — Випуск 69 (№2). — 822 с.


Гілея : науковий вісник

Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. — К. : ВІР УАН, 2009. — Випуск 22. — 443 с.


Япония и Украина - разные судьбы, общие надежды

Икеда, Д. Япония и Украина - разные судьбы, общие надежды. Диалоги Д. Икеды и М. Згуровского / Д. Икеда, М. З. Згуровский ; дар. М. З. Згуровский ; ред. А. Н. Стельникович. — Киев : ИД Град, 2011. — 304 с.


Соціологія сім’ї

Лукашевич, М. П. Соціологія сім’ї : підручник / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. — К. : Знання, 2013. — 223 с.


Pages