Практикум з філософії освіти

Пономарьов, О. С. Практикум з філософії освіти : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, І. В. Костиря ; НТУ “ХПІ”.  Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 104 с.