Вступ до психотерапії

Глива, Є. Вступ до психотерапії : навч. посібник / Є. Глива ; НаУОА. — Острог : Острозька академія ; Київ : Кондор, 2016. — 530 с.