Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці

Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці : текст лекцій / О. Г. Янчик [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 164 с.