Механіка двофазних потоків. Т.1

Булат, А. Ф. Механіка двофазних потоків : у 4 т. / А. Ф. Булат, О. І. Волошин. — Т. 1 : Механіка двофазних потоків “Газ-тверді частинки” / ІГТМ НАН України ; ред. О. І. Волошин. —​ Київ : Наук. думка, 2019. — 192 с.