Історія української культури

Історія української культури : навч.-метод. посібник / Н. М. Левицька [та ін.] ; ред.: Н. М. Левицька, С. І. Береговий ; НУХТ. —​  Київ : Кондор, 2015. — 326 с.