Вісник Національного університету “Львівська політехніка” Серія: Архітектура

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : присвяч. участі каф. дизайну архітектурного середовища у Першій укр. нац. виставці на Празькому квадрієнале 2019 р. : 
зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. — № 911 : Архітектура / гол. ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 80 с. : рис.