Основи паблік рилейшнз

Романовський, О. Г. Основи паблік рилейшнз : навч. посібник / О. Г. Романовський, Н. В. Середа, Є. В. Воробйова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 174 с.