Технологія розробки дистанційного курсу

Технологія розробки дистанційного курсу : навч. посібник / В. Ю. Биков [та ін.] ; ред.: В. Ю. Биков, В. М. Кухаренко ; АПНУ, НТУ “ХПІ”. — Київ : Міленіум, 2008. — 324 с.