Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство

Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство : зб. наук. ст. : до 100-річчя Харківського національного університету мистецтв. Вип. 46 / ХНУМ ; відп. ред. Л. В. Шаповалова. —​ Харків : ХНУМ, 2017. — ​414 с.