Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посібник / О. А. Лаговська [та ін.] ; ЖДТУ.  Київ : Кондор, 2018. — 418 с.