Оцінка ефективності господарської діяльності підприємств роздрібної торгівлі

Оцінка ефективності господарської діяльності підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Н. О. Власова [та ін.] ; ХДУХТ. —​ Харків : ХДУХТ, 2012. — 197 с. : табл., рис.