Методи оцінки та контролю витрат у промисловості

Гаврись, П. О. Методи оцінки та контролю витрат у промисловості : монографія / П. О. Гаврись, М. О. Гаврись, О. М. Гаврись ; заг. ред. О. М. Гаврись ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Панов А. М., 2019. — 175 с. : табл., рис.