Маркетинг

Горєлов, Д. О. Маркетинг : навч.-метод. посібник / Д. О. Горєлов, Д. А. Горовий, А. О. Сідільова ; ХНАДУ. — Харків : ХНАДУ, 2007. — 120 с. : табл., рис.