Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку

Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку :  монографія/ А. А. Мазаракі [та ін.] ; заг. ред. А. А. Мазаракі ; КНТЕУ. —  Київ: КНТЕУ, 2006. — 195 с. : табл.