Жирнокислотний, стериновий та ацилгліцериновий склад олій і жирів

Жирнокислотний, стериновий та ацилгліцериновий склад олій і жирів : довідник / І. В. Левчук [та ін.] ; дар. В. К. Тимченко ; НТУ “ХПІ”. — Київ : Сталь, 2020. — 207 с. : табл.