Забезпечення єдності електрорадіовимірювань

Забезпечення єдності електрорадіовимірювань : навч. посібник / Ю. Ф. Павленко [та ін.] ; ред. Ю. Ф. Павленко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Х. : Підручник НТУ ”ХПІ”, 2011. — 232 с.