Високі технології в машинобудуванні

Високі технології в машинобудуванні : збірник наук. праць. — Х. : НТУ “ХПИ”, 2012. — 343 с.