Інженерна графіка : методичні вказівки до теми «З'єднання деталей» для самостійної роботи студентів немашинобудівних спеціальностей

Інженерна графіка : методичні вказівки до теми "З'єднання деталей" для самостійної роботи студентів немашинобудівних спеціальностей / упоряд. : І. В. Середа, І. І. Сукачов, І. Б. Шеліхова, О. О. Краєвська. — Харків : НТУ «ХПІ», 2013. — 24 с.