Вимірювальна техніка та метрологія

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 78 / відп. ред. Б. І. Стадник. —​  Львів : Львiвська полiтехнiка, 2017. — 127 с.