Водень і руйнування металу об‘єктів тривалої експлуатації

Сміян, О. Д. Водень і руйнування металу об‘єктів тривалої експлуатації : монографія / О. Д. Сміян ; заг. ред. В. В. Панасюк ; ІЕЗ НАНУ.  Київ : Наук. думка, 2018. — 344 с.