Вісник Національного технічного університету «ХПІ» № 10 (1286)

Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Вісник Національного технічного «університету ХПІ» = Bulletin of the National Technical University «​KhPI» : зб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Вип. 10(1286) : Енергетика: надійність та енергоефективність / гол. ред. Є. І. Сокол. —​  Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 112 с.