Сучасні технології в машинобудуванні. Вип. 13

Сучасні технології в машинобудуванні = Modern Technologies of Engineering : зб. наук. пр. Вип. 13 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; відп. ред. В. О. Федорович. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 210 с.