Машини безперервного транспорту в технологіях неорганічних речовин

Машини безперервного транспорту в технологіях неорганічних речовин : навч. посібник / О. В. Кобзєв [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ” : Видавець О. А. Мірошніченко, 2019. — 136 с.