Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 900

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / НУ «ЛП». № 900 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відп. ред. О. Ю. Лозинський.  Львів : Львівська політехніка, 2018. — 96 с.