Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 891

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / НУ «ЛП». № 891 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відп. ред. Г. В. Похмурська.  Львів : Львівська політехніка, 2018. — 68 с.