Координація зварювальних робіт

Гаєвський, О. А. Координація зварювальних робіт : навч. посібник / О. А. Гаєвський​ ; НТУУ “КПІ”. —​ Київ : Центр учбової літ., 2017. — 168 с.