Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи та мережі»

Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи та мережі» : для студ., які навч. за напрямом «Електротехніка та електротехнології», спец. —  «Електротехнічні системи електроспоживання» / СНУ ; дар. Є. М. Шапран ; викл. Є. М. Шапран. —​  Луганськ : СНУ, 2014. — 162 с.