Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Мілих, В. І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підручник / В. І. Мілих, О. О. Шавьолкін ; ред. В. І. Мілих. —​  3-тє вид. —​ Київ : Каравела, 2016. — 688 с.