Історія науки й техніки

Історія науки й техніки : конспект лекцій для студ. соціально-гуманітарного напрямку підготовки / НТУ “ХПІ” ; дар. М. В. Гутник ; уклад.: М. В. Гутник, С. А. Радогуз, С. С. Ткаченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 40 с.