Транспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт : навч. посібник / С. Л. Литвиненко [та ін.] ; заг. ред. С. Л. Литвиненко. Ч. 1 : Транспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби / ДНУЗТ, НАУ. — Київ : Кондор, 2016. — 208 с.